Search
  • Lars Christensen

Hvor længe endnu?

Fællesskaber har det skidt i vores vestlige verden. Foreninger opløses, klubber må opgive livet, folk kommer ikke - og det er i det hele taget op ad bakke for de ildsjæle, som stædigt tror på ideen om at mennesker har det fedest, når de er sammen med andre ligesindede.

Således også med MC-kulturen. Og vi i WANTED oplever det meget tydeligt efterhånden som årene går. Jobbene bliver færre og færre, fremmødet på træffene går tilbage, og  enkelte klubbers forskellige kreative tiltag bliver ikke honoreret.

Livemusikken på træffene bliver  stille og roligt skiftet ud med enten enlige musikere, som spiller forprogrammeret musik, eller DJs som har hele verdenskataloget som legeplads. Og økonomien snakker vi slet ikke om.

Det virker som om at man i MC-miljøet  i vid udstrækning har glemt at forny sig.  Man har typisk holdt fast i old-school modellen med spartanske forhold for deltagerne, lave priser på alkohol og mad, samt de samme orkestre år efter år. Konservatisme og for små indtægter har sejret over visionær tænkning og federe forhold for træfdeltagerne. Jeg tænker egentligt, at folk der har råd til dyre motorcykler sikkert også har råd til at give 20 kr. for en bajer.

Vi har  i WANTED forsøgt at tilpasse os de nye tider. Hvor man for blot 4-5 år siden faktisk værdsatte originalmusik, er der idag en nærmest ulidelig hængen fast i at bandet skal spille”noget vi kender”.

Tendensen har været der i mange år, men fra omkring 2012 blev det tydeligt at dansegulvet bogstaveligt talt tømtes, når vi spillede noget ukendt musik. For at bibeholde vore jobs har vi derfor hvert år forsøgt at skifte ud i vores repertoire ud fra tre kriterier:

1.Vi skal selv kunne stå inde for nummeret.

2.Det skal være et nummer, som folk har hørt før (men måske har glemt).

3.Der skal kunne danses

Nu oplever vi så at træfdeltagerne danser mindre og mindre. Fint. Hvad skal vi så?

Skal vi spille deciderede koncerter?

Skal vi lave bankospil i pauserne?

Vi er glade for vores trofaste publikum. Vi har over 2000 følgere på vores Facebookside, og der er god respons ude på jobbene. Men vi kan godt nogle gange savne MC-kulturens medfødte vildskab, og hang til oprør. Mere Born To Be Wild -  kort og godt!

Men måske har træfkulturen tabt til de uforpligtende kørefællesskaber, drevet af Facebook og de rituelle torsdagsmøder ved ishuset. Noget kunne tyde på det. Men sålænge vi lever, sålænge vort hjerte slår, sålænge bliver vi ved med at knalde igennem med høj musik og rockn’roll. Vi hylder til stadighed det rebelske og den seje godmodighed, som har holdt WANTED på Danmarks træfscener i snart 12 år.

Så hvis I vil - så ses vi derude!

18 views0 comments

Recent Posts

See All